CVČ Domino - tábory . zábava . zážitky . dobrodružství . kompletní služby

Obchodní a platební podmínky

    

Obchodní, platební podmínky a další závazná ujednání.

1) Na každý vybraný tábor a na každé dítě je třeba vyplnit novou přihlášku. Každá přijatá přihláška i odeslaná on-line, nebo zaslané potvrzení o účasti před zasláním přihlášky o rezervaci místa ( emailem, sms) je bráno za závazné s uplatněním storno poplatků.

2) Při zaslání přihlášky se zasílá současně rezervační poplatek.

3) Doplatek tábora je nutné uhradit nejpozději třicátý den před nástupem dítěte na tábor. 

4) Odbavení s pokyny k odjezdu, najdete na našich stánkách a současně Vám budou zaslány, nejpozději 30 dní před nástupem na tábor.

5) Veškeré tábory je možno hradit na splátky, rozložené dle vašich možností a potřeb.

6) Každý tábor musí být, ale uhrazen nejpozději třicet dní před nástupem na vybraný tábor, dle obchodních podmínek.

7) Při každé platbě musí být v poznámce uveden účel platby a jméno klienta. V opačném případě nelze platbu zaregistrovat.

8) Doprava do tábora je zajištěna speciálně vyhrazenými autobusy. Vlastní doprava na tábor je také možná, ale cena poukazu není o tuto položku ponížena.

9) Rodiče, nebo zákonný zástupce má povinost zajistit pro účastníka tábora:

a) řádně vyplněný očkovací průkaz -  všechna očkování, prodělané infekční choroby a zdravotní omezení

b) kartičku pojištěnce (stačí kopie)

c) bezinfekčnost - ze zákona je nutné vyplnit max. 24 hodin před nástupem dítěte na tábor. Žádáme o pečlivé a pravdivé vyplnění.

d) kontaktní telefony na rodiče, případně opatrovnické osoby, které budou k dispozici v době konání tábora. (pokud se bude lišit od údajů v přihlášce)

e) 100 Kč jako lékařský poplatek, nutný k ošetření dětí na pohotovosti.

f) před odjezdem dítěte na tábor zkontroluje, zda nemá vši a zajistí případné odvšivení. Při zjištění vší u dítěte na vstupním filtru, bude ditě na náklady rodičů, vráceno domů k odšivení!

g) pokud, vaše dítě užívá určité léky, označte je jeho jménem a dávkováním.

Stornopoplatky a způsoby plateb.
Rodič má právo zrušit přihlášku a rezervaci bez udání důvodu za těchto podmínek:

Zrušení tábora - tuzemského.

 • 5 a více týdnů (tzn. 36 a více dní) před zahájením tábora - vracíme 90% z částky
 • 4 týdny (29. - 35. den) před zahájením tábora - vracíme 80% z částky
 • 3 týdny (22. - 28. den) před zahájením tábora - vracíme 70% z částky
 • 2 týdny (15. - 21. den) před zahájením tábora - vracíme 60% z částky
 • 1 týden ( 8. - 14. den) před zahájením tábora - vracíme 50% z částky
 • 7 a méně dní před zahájením tábora - vracíme 30% z částky

         Zrušení tábora - zahraničního.

 • 4 týdny (29. - 35. den) před zahájením tábora - vracíme 40% z částky
 • 3 týdny (22. - 28. den) před zahájením tábora - vracíme 30% z částky
 • 2 týdny (15. - 21. den) před zahájením tábora - vracíme 20% z částky
 • 1 týden ( 8. - 14. den) před zahájením tábora - vracíme 10% z částky
 • 7 a méně dní před zahájením tábora - vracíme 0% z částky          

Při zrušení pobytu dítěte a jen při závažných důvodech, které nemůže rodič ovlivnit ( nemoc, hospitalizace, úraz dítěte, doložená lékařskou zprávou) bude vrácena poměrová částka ceny za neodebrané služby - strava.

Nevztahuje se na zahraniční tábor!!!!!

subjektivní pocity dítěte - stýskání - porušení táborového řádu - zdravotní problémy (zjištěné na táboře při vstupní prohlídce – infekční onemocnění, vši atd.) - z důvodu jiné akce (dovolenou, soustředění..) není možné nárokovat vrácení finančních prostředků. 

Cenu tábora smí pořadatel  jednostranně zvýšit bez práva zákazníka od této smlouvy odstoupit, jen pro případ, kdy dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou (např. mýtné), které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10%
 Shora uvedeným způsobem smí pořadatel cenu tábora, jednostranně zvýšit pouze na základě svého písemného oznámení o zvýšení ceny, které musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu

Platba v hotovosti

Po domluvě na našich kontaktních místech - upřesníme.

Platba složenkou

Uhrazení platby poštou složenkou typu „C“, kde do zprávy pro adresáta uvedete jméno dítěte a a název tábora. Složenku prosím posílejte na adresu CVČ Domino.

Platba fakturou
V případě čerpání z prostředků FKSP, nebo z příspěvku od zaměstnavatele Vám rádi vystavíme fakturu. Je však zapotřebí nám zaslat objednávku, kde budou informace pro vystavení faktury.

Platba převodem na běžný účet
číslo účtu: 181 332 513 0600 - Ge Money Bank
variabilní symbol: datum narození dítěte (např. 01.01.2001)
konstantní symbol: 0308
Do poznámek pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte, které je uvedeno na přihlášce a název tábora.

Osobní údaje

Zákonný zástupce klienta mladšího 18 let a klient starší 18 let souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. pro potřeby Cvč Domino a to výhradně za účelem zasílání nabídek, služeb a dalších informací pro klienty . Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/ 2000 Sb. i jménem dalších  opravňujících osob, jako např. hygienická stanice, zdravotní péče apod. 

*

Další ujednání.

Při úmyslném poškození objektu tábora nebo jeho vybavení je klient povinen vzniklou škodu nahradit a to v plné výši nahrazení. Nevztahuje na náhodné nehody, ale výhradně na vandalstvím způsobené škody (čmárání po zdech, demolování chatek a jejich vybavení, okopávání omítek, záměrné ucpávání vodovodních kohoutků a odpadů, ničení či zcizení vybavení věcí, potřebných, pro provoz tábora a nebo účastníků tábora a pod.)

 

 

 

 

TOPlist

aktualizováno: 21.02.2018 10:16:31