CVČ Domino - tábory . zábava . zážitky . dobrodružství . kompletní služby

Obchodní a platební podmínky

    

Obchodní, platební podmínky a další závazná ujednání.

1) Na každý vybraný tábor a na každé dítě je třeba vyplnit novou přihlášku. Každá přijatá přihláška i odeslaná on-line, nebo zaslané potvrzení o účasti před zasláním přihlášky o rezervaci místa ( emailem, sms) je bráno za závazné s uplatněním storno poplatků.

2) Při zaslání přihlášky se zasílá současně rezervační poplatek.

3) Doplatek tábora je nutné uhradit nejpozději třicátý den před nástupem dítěte na tábor. 

4) Odbavení s pokyny k odjezdu, najdete na našich stánkách a současně Vám budou zaslány, nejpozději 30 dní před nástupem na tábor.

5) Veškeré tábory je možno hradit na splátky, rozložené dle vašich možností a potřeb.

6) Každý tábor musí být, ale uhrazen nejpozději třicet dní před nástupem na vybraný tábor, dle obchodních podmínek.

7) Při každé platbě musí být v poznámce uveden účel platby a jméno klienta. V opačném případě nelze platbu zaregistrovat.

8) Doprava do tábora je zajištěna speciálně vyhrazenými autobusy. Vlastní doprava na tábor je také možná, ale cena poukazu není o tuto položku ponížena.

9) Rodiče, nebo zákonný zástupce má povinost zajistit pro účastníka tábora:

a) řádně vyplněný očkovací průkaz -  všechna očkování, prodělané infekční choroby a zdravotní omezení

b) kartičku pojištěnce (stačí kopie)

c) bezinfekčnost - ze zákona je nutné vyplnit max. 24 hodin před nástupem dítěte na tábor. Žádáme o pečlivé a pravdivé vyplnění.

d) kontaktní telefony na rodiče, případně opatrovnické osoby, které budou k dispozici v době konání tábora. (pokud se bude lišit od údajů v přihlášce)

e) 100 Kč jako lékařský poplatek, nutný k ošetření dětí na pohotovosti.

f) před odjezdem dítěte na tábor zkontroluje, zda nemá vši a zajistí případné odvšivení. Při zjištění vší u dítěte na vstupním filtru, bude ditě na náklady rodičů, vráceno domů k odšivení!

g) pokud, vaše dítě užívá určité léky, označte je jeho jménem a dávkováním.

Stornopoplatky a způsoby plateb.
Rodič má právo zrušit přihlášku a rezervaci bez udání důvodu za těchto podmínek:

Zrušení tábora - tuzemského.

 • 5 a více týdnů (tzn. 36 a více dní) před zahájením tábora - vracíme 90% z částky
 • 4 týdny (29. - 35. den) před zahájením tábora - vracíme 80% z částky
 • 3 týdny (22. - 28. den) před zahájením tábora - vracíme 70% z částky
 • 2 týdny (15. - 21. den) před zahájením tábora - vracíme 60% z částky
 • 1 týden ( 8. - 14. den) před zahájením tábora - vracíme 50% z částky
 • 7 a méně dní před zahájením tábora - vracíme 30% z částky

         Zrušení tábora - zahraničního.

 • 4 týdny (29. - 35. den) před zahájením tábora - vracíme 40% z částky
 • 3 týdny (22. - 28. den) před zahájením tábora - vracíme 30% z částky
 • 2 týdny (15. - 21. den) před zahájením tábora - vracíme 20% z částky
 • 1 týden ( 8. - 14. den) před zahájením tábora - vracíme 10% z částky
 • 7 a méně dní před zahájením tábora - vracíme 0% z částky          

Při zrušení pobytu dítěte a jen při závažných důvodech, které nemůže rodič ovlivnit ( nemoc, hospitalizace, úraz dítěte, doložená lékařskou zprávou) bude vrácena poměrová částka ceny za neodebrané služby - strava. Nevztahuje se na zahraniční tábor!!!!!

Nárokovat vrácení finančních prostředků nelze nárokovat z důvodů: 

Subjektivní pocity dítěte - stýskání - porušení táborového řádu - zdravotní problémy (zjištěné na táboře při vstupní prohlídce – infekční onemocnění, vši atd.) - z důvodu jiné akce (dovolenou, soustředění..), pokud uvedený kamarád, či sourozenec ve Vaší přihlášce nezašle přihlášku a nebo tábor zruší.

Cenu tábora smí pořadatel  jednostranně zvýšit bez práva zákazníka od této smlouvy odstoupit, jen pro případ, kdy dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou (např. mýtné), které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10%
 Shora uvedeným způsobem smí pořadatel cenu tábora, jednostranně zvýšit pouze na základě svého písemného oznámení o zvýšení ceny, které musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu

Platba v hotovosti

Po domluvě na našich kontaktních místech - upřesníme.

Platba složenkou

Uhrazení platby poštou složenkou typu „C“, kde do zprávy pro adresáta uvedete jméno dítěte a a název tábora. Složenku prosím posílejte na adresu: 

Cvč Domino, Masarykova 1047/35, 400 01 Ústí nad Labem

Platba fakturou
V případě čerpání z prostředků FKSP, nebo z příspěvku od zaměstnavatele Vám rádi vystavíme fakturu. Je však zapotřebí nám zaslat objednávku, kde budou informace pro vystavení faktury.

Platba převodem na běžný účet
číslo účtu: 181 332 513 0600 - Ge Money Bank
variabilní symbol: datum narození dítěte (např. 01.01.2001)
konstantní symbol: 0308
Do poznámek pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte, které je uvedeno na přihlášce a název tábora.

Osobní údaje

Zákonný zástupce klienta mladšího 18 let a klient starší 18 let souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. pro potřeby Cvč Domino a to výhradně za účelem zasílání nabídek, přihlášek a jejich znění všech dat v nich uvedených, služeb a dalších informací pro klienty . Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/ 2000 Sb. i jménem dalších  opravňujících osob, jako např. hygienická stanice, zdravotní péče apod. 

*

Další ujednání. Při úmyslném poškození objektu tábora nebo jeho vybavení je klient povinen vzniklou škodu nahradit a to v plné výši nahrazení. Nevztahuje na náhodné nehody, ale výhradně na vandalstvím způsobené škody (čmárání po zdech, demolování chatek a jejich vybavení, okopávání omítek, záměrné ucpávání vodovodních kohoutků a odpadů, ničení či zcizení vybavení věcí, potřebných, pro provoz tábora a nebo účastníků tábora a pod.)

*

Chcete na dovolenou do Dubaje?

Prodáváte nemovitost a nebo víte o někom kdo prodává?

Zavolejte na 722 461 551 a budete zařazeni do slosování o dovolenou v Dubaji.

Nabízím kompletní realitní služby. (např. prodej, koupě, odkup, exekuce, odhady................)

Váš plán, proměním v cíl! Kdykoli a kdekoli! 

Volejte: 722 461 551 - Piště: btomaskova@mmreality.cz

 

 

 

 

TOPlist

aktualizováno: 19.04.2018 10:20:18